Борба с дезинформацията в цифровата ера със Сенсика

Дезинформация в цифровата ера

Представете си една реалност, в която ежедневните ни новини крият повече, отколкото се вижда на пръв поглед. Реалност, изпълнена със скрити мотиви и неточности. Това далеч не е просто художествена измислица, а осезаемо предизвикателство в нашия свят на цифрова взаимосвързаност.

Разпространението на дезинформация може да има опустошителни последици, като повлияе на нашето общество, оформи политическите възгледи и промени това, което смятаме за вярно.

Има една стара поговорка: “Лъжата може да обиколи половината свят, докато истината все още обува обувките си.” Тя подчертава бързото разпространение на дезинформацията в нашия съвременен свят.

Но има и добра новина – Сенсика от години е в челните редици на тази битка. Благодарение на инструменти на изкуствен интелект и напредналите технологии ние не просто наблюдаваме това явление. Активно обръщаме тенденцията, за да гарантираме, че истината ще получи предимство.

Осъзнавайки предизвикателствата, породени от тази сложна мрежа от дезинформация, Сенсика се намесва с решения, пригодени за навигация и изясняване на този пейзаж.

Разбиране на предизвикателството на дезинформацията

В бързо развиващия се цифров свят огромният обем информация представлява сериозно предизвикателство за разпознаване на надеждно съдържание. Сенсика допринася за тази среда с глобалния си обхват, който обхваща над 200 държави и поддържа повече от 150 езика.

Платформата ни интегрира усъвършенствани модели с изкуствен интелект и ML, които са от съществено значение за наблюдението и анализа на широк спектър от медии. Тази интеграция помага за разграничаването на дезинформацията сред огромния масив от информация.

Какво точно прави дезинформацията толкова сложен проблем? Често се представя не само като откровена лъжа, но приема и по-изтънчени форми. Истории с елементи на истина, но подвеждащи по определен начин или пропускащи важни факти.

Подходът на Сенсика включва разбиране на сложността на начина, по който се разпространява дезинформацията. Фокусираме се върху идентифицирането на нюансите на тези измамни разкази и проучването на начини за смекчаване на тяхното въздействие. Става дума за придобиване на представа за стратегиите, които стоят зад дезинформацията, за да се разработят методи, които ефективно да се справят с нея и да ѝ противодействат. Като резултат допринасяме за по-ясното разбиране на истината в нашия богат на информация свят.

Декодиране на дезинформацията

Сенсика се справя с проблема с дезинформацията с уникална стратегия, която наричаме “Рамка на пирамидата на дезинформацията”. Този подход ни помага да разберем и категоризираме източниците на невярна информация на три нива:

Ниво 1: Международни медии и новинарски издания
Това често са големи играчи в медийния свят, които понякога отговарят за разпространението на сложна и добре подготвена пропаганда.

Ниво 2: Регионални медии
Тези източници смесват точни новини със заблуждаваща информация, създавайки смес, която може да бъде объркваща за читателите.

Ниво 3: Уебсайтове и блогове „гъби“
Известни с разпространяването на невярна информация и конспиративни теории, те обикновено са отправните точки на дезинформацията.

Рамка на пирамидата на дезинформацията на Сенсика

Нека се съсредоточим върху ниво 3, откъдето започва всичко. Фалшивите истории често се създават и разпространяват широко с помощта на автоматизирани методи. Ботовете и троловете играят съществена роля, като използват онлайн алгоритми, за да накарат тези истории да изглеждат по-популярни и широко разпространени, отколкото са.

Този процес се разделя на четири етапа:

Посяването/засаждането
Сайтовете от трето ниво създават и започват да разпространяват фалшиви истории.

Целенасочено разпространение за изкуствено усилване
Тук автоматизирани ботове и тролове помагат за разпространението на тези истории в социалните медии и други платформи. Измамват алгоритмите и правят така, че съдържанието да изглежда популярно.

Органично усилване
На този етап активните потребители на социалните медии започват да виждат и споделят тези истории, без да осъзнават, че те са фалшиви.

Вирусно разпространение
Фалшивата информация се разпространява в различни медийни платформи и се споделя от потребители, които вярват, че е вярна. Тъй като тези истории набират популярност, те все повече изглеждат достоверни, създавайки впечатлението, че са вирусна новина.

Технологията на Сенсика забелязва тези ранни признаци на фалшиви истории – това, което наричаме “слаби сигнали” – и проследява разпространението им от тези сайтове от трето ниво до основните медии.

Въз основа на нашето разбиране за източниците на дезинформация нека разгледаме някои от инструментите и методите, които използваме за борба с тях.

Поглед отблизо към подхода на Сенсика

За да се бори ефективно с дезинформацията, Сенсика разчита на многопластов стратегически подход, който се основава на три основни въпроса:

  • Какви са основните разкази, които се използват по време на интензивни пропагандни кампании?
  • Колко широко е разпространението на вредно или подвеждащо съдържание?
  • Кои източници действат като основни разпространители на тези разкази, като евентуално формират мрежи за влияние?

За да намерим отговорите, използваме различни техники:

HTML криминалистика: Тази техника прилича на дигитална детективска работа, при която се задълбочаваме в структурата на кодирането на уебсайтовете. Анализирайки HTML кодовете, можем да открием скрити връзки между сайтове, които може да изглеждат несвързани, но са част от координирани мрежи за дезинформация. Внимателно изследваме структурите на HTML, за да открием фини прилики, разкривайки взаимосвързаната мрежа от уебсайтове, разпространяващи сходни истории или дезинформация.

Многоезично клъстериране на теми: Разбирането, че дезинформацията не познава граници. Този процес включва клъстериране на медийни публикации, обсъждащи сходни теми от различни езици. Можем да наблюдаваме как определени разкази или теми набират популярност в световен мащаб. След това нашата платформа синтезира тези констатации, като предоставя кратко обобщение на всеки клъстер от разкази, като по този начин дава възможност за ефективен анализ на широко разпространените тенденции в областта на дезинформацията.

Стилометричен анализ: Тук се фокусираме върху езиковите модели в публикациите. Нашата цел е да идентифицираме езика, който има за цел да убеждава или манипулира емоциите. Като анализираме стила и структурата на текста, включително фактори като натоварен език, назоваване или създаване на съмнения, можем да установим емоционалното въздействие на съдържанието. Този анализ, извършен до нивото на изречението, ни дава възможност да разберем как кампаниите за дезинформация могат да се опитат да повлияят на общественото мнение.

Чрез интегрирането на тези сложни техники Сенсика умее да разплита сложната тъкан на дезинформацията, да проследява нейните корени и да разбира нейното разпространение. Нашата всеобхватна методология е от ключово значение за непрестанния ни стремеж да противодействаме на вълната от дезинформация.

Пример за работен поток: Как Сенсика рационализира мониторинга на медиите

Както при всеки инструмент за медиен мониторинг, започвате със създаване на “заявка”. Това е набор от ключови думи, свързани с вашата област на интерес. След като въведете тези ключови думи, платформата ви показва съдържание, свързано с тях.

Сенсика запитване

Инструмент за разширяване на ключови думи

Разбираме, че разработването на сложна заявка може да бъде предизвикателство, особено ако използвате няколко езика. За да направим това по-лесно, създадохме инструмента “Разширител на ключови думи”. Мислете за него като за партньор за генериране на идеи. Започвате с няколко думи, а той предлага допълнителни, свързани ключови думи, за да направи търсенето ви по-задълбочено и точно. Инструментът е практичен, тъй като може също така да превежда ключовите ви думи на други езици и да разглежда различни форми за всяка дума – полезна функция за езици със сложни структури като арабския.

Разширител на ключови думи

След като получите набор от ключови думи, платформата показва събраното съдържание. От едната страна ще видите статиите или публикациите, които наблюдавате. От другата има различни инструменти, които наричаме ” уиджети”, които помагат за визуализирането на това съдържание. Тези уиджети улесняват навлизането в дълбочина на данните за подробен анализ.

Потопете се по-дълбоко

За по-нататъшно прецизиране на търсенето най-добре е да започнете с графиките на обемите. Те могат да покажат самото количество съдържание, свързано с вашето търсене, или по-специфични аспекти като тоналност или колко споменавания имат определени субекти. Тези диаграми ви помагат да забележите тенденциите или скоковете, което улеснява увеличаването на най-подходящата или влиятелна информация.

След като изберете пик или тенденция, които искате да проучите, можете да използвате нашата функция за клъстериране на многоезично съдържание. Тя автоматично ще групира съдържание, обхващащо една и съща история или тема, дори ако то е на различни езици. След това нашата функция за автоматично резюме обобщава тези клъстери на предпочитания от вас език чрез модели за изучаване на езика (LLMs).

За да се задълбочите още повече, може да анализирате тона или емоциите на съдържанието. Нашата платформа ви позволява да филтрирате заглавия и публикации въз основа на вероятността те да съдържат емоционално натоварен или убеждаващ език.

Освен това можете да използвате нашите предварително конфигурирани уиджети, за да идентифицирате най-влиятелните източници. Те включват топ източници по обем и стълбовидна диаграма, показваща клъстери от източници въз основа на HTML анализ.

Например в сценарий, в който анализирате отразяването на събитията за Палестина, ще установите, че източниците попадат в отделни клъстери като Shafaqna, News.net и Big News.

Демонстриране на въздействието чрез проучвания на случаи от реалния свят

За да придобиете по-добра представа за технологичните възможности на Сенсика, нека да разгледаме как работи в реални ситуации:

Мониторинг на руската пропаганда по време на конфликта в Украйна
Този проект подчертава способността на Сенсика да навлиза в сложни геополитически проблеми. Фокусирахме се върху проследяването и анализа на наративите и тактиките, използвани в руската пропаганда, свързана с украинския конфликт. Анализът ни предложи задълбочен поглед върху начина, по който функционират подкрепяните от държавата кампании за дезинформация, като хвърли светлина върху техните стратегии и цели. Този казус демонстрира уменията на Сенсика да обработва мащабна, политически чувствителна информация. То също така подчертава нашия принос за разбирането и премахването на държавно спонсорираната дезинформация. Прочетете пълния доклад на Центъра за изследване на демокрацията.

Сътрудничество с Базелския институт за българските медии

В рамките на този значим проект работихме с Базелския институт, за да проучим мрежите за дезинформация в българските медии. Усилията ни разкриха сложните механизми на локализираните кампании за дезинформация, демонстрирайки как дезинформацията често е специално пригодена за отделни региони и общности. Това проучване на случай е доказателство за способността на Сенсика да се ориентира в сложността на регионалната дезинформация и да предоставя ясни, приложими прозрения. За повече информация относно нашите констатации вижте доклада на Базелския институт.

Положителното въздействието на технологията на Сенсика, което тези казуси доказват, ни води до неоспоримо заключение за ролята на медийния мониторинг в днешния свят.

Заключение: Насочване към бъдеще, ръководено от истината

Дезинформацията може да повлияе на общественото мнение, да наруши демократичните процеси и да повлияе на глобални събития. Поради тази причина нуждата от платформи като Сенсика никога не е била по-голяма. Отстояването на истината и точността е от решаващо значение.

В Сенсика сме наясно с предизвикателствата, свързани с проследяването и анализа на дезинформацията. Работата ни включва не само идентифициране на подвеждащо съдържание. Става дума за разкриване на мрежи за влияние и разкриване на скрити истории в огромното море от информация.

Когато комбинираме нашите усъвършенствани технологии с прозренията на човешки експерти, можем да разработим разнообразни подходи за справяне с тези предизвикателства, като гарантираме, че се справяме с дезинформацията ефективно и точно.

Усилията ни имат една цел: да защитаваме и насърчаваме истината и прозрачността.

Можете да се включите в тази мисия, като следите новостите в областта на медийния мониторинг и допринасяте за създаването на среда основата на вярна и надеждна информация.

Заедно можем да създадем бъдеще, в което истината побеждава лъжата, а информираното разбиране побеждава невежеството.

Заявете демо