CIDC и Сенсика обединяват сили в борбата срещу дезинформацията

CIDC & Sensika

Центърът за информация, демокрация и гражданско общество (CIDC) към Американския университет в България (AUBG) влезе в стратегическо партньорство със Сенсика Технолоджис. Това сътрудничество има за цел да се справи с нарастващата заплаха от дезинформация, особено в Балканите и Източна Европа. Чрез създаването на Обсерватория за дезинформация и предоставянето на специализирани обучителни курсове за професионалисти в областта на информацията, тази инициатива се стреми да насърчи по-информирано и устойчиво общество.

Цели и задачи

Основни проекти:

  • Обсерватория: Това е основния инструмент за мониторинг и анализ на тенденциите и моделите на дезинформация. Целта е да се предоставят качествени данни и анализи за дезинформационни наративи, източници, модели на разпространение, обхвата и общественото въздействие на дезинформацията. Обсерваторията предоставя платформа за успешно взаимодействие между експерт-анализатори, журналисти, обществени наблюдатели, студенти и други участници, и предоставя огромно количество данни от различни видове – онлайн, социални, ТВ и радио, доставяне в реално време, както и мощен инструментариум за анализ.
  • Обучителни курсове: Специализирани курсове са предназначени за професионалисти в информационния сектор, като им предоставят умения и знания, необходими за ефективно идентифициране, анализ и борба с дезинформацията.

Д-р Марги Енсин, Президент AUBG:

“Дезинформацията и пропагандата винаги са били сред нас, но технологичният прогрес драстично увеличи заплахата. Поради това демокрациите по света са застрашени. Много сме горди, че сме партньори с Sensika в този пионерски проект и че разширяваме нашата роля в търсенето, преподаването и споделянето на истината.”

Константин Христов, Съосновател Сенсика Технолоджис:

“Информацията е най-ценният ресурс на нашето време поради трансформиращото ѝ въздействие върху общество и икономика. Тя прави възможно всяко наше решение, движи иновациите и конкурентоспособността на индивиди, бизнеси и правителства. Затова ние – Сенсика и CIDC – се обединяваме в мощен съюз между технологиите и академичната общност, за да гарантираме, че информацията до която ежеминутно имаме достъп е истинска и достоверна.

Това е от съществено значение, тъй като дезинформацията може да доведе до изключително лоши решения, икономически загуби и сериозни обществени вреди. Фалшивата информация може да подкопае доверието в институциите, да изкриви общественото възприятие и да подхрани унищожителни конфликти.”

В обществен аспект, достоверната и навременна информация подпомага ефективното управление, насърчава информираността на гражданите и способства за прозрачност. Залогът е голям. Затова сме готови да положим значителни усилия за поддържането на целостта и надеждността на нашия най-ценен ресурс, за да гарантираме неговото благотворно въздействие.

Партньорство между CIDC и Сенсика Технолоджис представлява проактивен подход към разбирането и смекчаването на ефектите от дезинформацията. Чрез своите съвместни усилия, Обсерваторията за дезинформация ще предостави цялостен ресурс за изучаване на дезинформацията, докато обучителните програми ще предоставят на професионалистите от информацията необходимите умения. Тези инициативи са жизненоважни за насърчаването на информирано гражданско участие и укрепването на демократичната тъкан на обществото.

За повече подробности, прочетете оригиналната статия тук.

Заявете демо