Как технологиите на Сенсика допълват вашите действия за климата

Climate change
Ministry of climate change & environment

Предизвикателството на клиента

Поради естеството на работата си Министерството на изменението на климата и околната среда на ОАЕ активно търсеше удобна за ползване платформа, която да подобри качеството на прогнозите, да повиши оперативността на екипа и в крайна сметка да подпомогне процеса на вземане на решения. Не е изненадващо, че решението на Сенсика се оказа точното решение за техните нужди.

Решение на Сенсика

Абонамент за платформата на Сенсика

Използването на продукта на Сенсика от MOCCAE се основава на специално създадени канали и информационни табла, които предоставят данни в реално време за различни теми от интерес. Последните включват най-неотложните въпроси в наши дни като изменението на климата, глобалното затопляне, продоволствената сигурност, опазването на околната среда и пестенето на енергия. Специално внимание се отделя на новините, свързани с всяко от седемте емирства.

По този начин клиентът може да извлече полезни знания от три вида източници – онлайн, печатни и социални медии.

Освен това няколко подробни информационни табла предоставят подробно обобщение на информационната екосистема и позволяват на потребителя да следи тенденциите в сектора и медийното представяне. И накрая, нашето решение е в пряка връзка с целта на министерството да разшири възприемането на екологичния елемент и неговата стойност в цялостното развитие на ОАЕ.

Резултатите

24-часов достъп до съответните данни

24-часов достъп до съответните данни

Надежден пакет за поддръжка, който гарантира високото качество на услугата

Надежден пакет за поддръжка, който гарантира високото качество на услугата

Интерактивни информационни табла за наблюдение на ключови тенденции и показатели за ефективност

Интерактивни информационни табла за наблюдение на ключови тенденции и показатели за ефективност

Функционален интерфейс, който помага на потребителите да разбират сложни набори от данни

Функционален интерфейс, който помага на потребителите да разбират сложни набори от данни

Система за ранно предупреждение за бързо уведомяване за потенциални проблеми

Система за ранно предупреждение за бързо уведомяване за потенциални проблеми