Хабитат България: Подобряване на жилищните условия

Habitat for Humanity Bulgaria is one of the CSR beneficiaries of Sensika under our corporate social responsibility program.
Habitat for Humanity Logo Card

Предизвикателството на клиента

Хабитат България  е организация с нестопанска цел, която си партнира със Сенсика като част от програмата за CSR “S.E.N.S”.

В партньорство с Европейската фондация за климата основните области на фокус на организацията включват изграждане на достъпни жилища, подобряване на жилищните условия и подобряване на енергийната ефективност за бедните. Основната им цел е да повишат осведомеността за настоящите обстоятелства и да предоставят помощ на нуждаещите се. Решението за медиен мониторинг на Сенсика помага на Хабитат България в създаването на собствени проучвания по-ефективно, чрез безпроблемен достъп до медийно съдържание в реално време.

Решение на Сенсика

Създаване на статистика за по-добро утре

Широкото покритие на Сенсика на българския онлайн медиен пейзаж, съчетано с капацитета ни да анализираме огромни количества данни и медийни публикации, ни позволява да допринесем за създаването на месечните доклади на организацията въз основа на ключовите области на интерес.

Хабитат България свидетелства, че оценява високо експертния опит в областта на нашия екип за професионални услуги, както и възможността да бъде в крак с новините с нашето събиране на медийни материали в реално време и известия.

Организацията използва Сенсика основно за мониторинг на репутацията и темите, който подпомага собствените им изследователски процеси.

Резултатите

Изпреварване на тенденциите по интересуващи ви теми

Изпреварване на тенденциите по интересуващи ви теми

Наблюдение на промените в общественото мнение

Наблюдение на промените в общественото мнение

Овластяване на застъпнически кампании, базирани на данни

Овластяване на застъпнически кампании, базирани на данни