World Government Summit 2022: Годишен онлайн медиен скрининг

World Government Summit 2022
World Government Summit

Предизвикателството на клиента

World Government Summit 2022 е периодичен форум, който се провежда в Дубай, Обединените арабски емирства. Основната му цел е да насърчи държавните служители и политиците да обменят знания и опит по толкова разнообразни теми като технологични иновации, футуризъм и държавно благосъстояние.

Ето защо, когато нашите партньори от APCO се обърнаха към нас във връзка с тази мултидисциплинарна платформа, екипът на Сенсика беше повече от развълнуван да им предложи продукт, който едновременно да обогати разбирането им за глобалното събитие и да им помогне да интегрират данните в полезни препоръки и прозрения.

Решение на Сенсика

Ad Hoc доклад за наблюдение на медиите

Благодарение на усъвършенстваните функционалности на Сенсика и широкия каталог с източници, цялостната обработка на данните беше опростена и до голяма степен автоматизирана.

Клиентът получи пълен онлайн медиен доклад, който обхваща по-широк период от време, за да обхване медийния пейзаж преди, по време и след самото събитие.

Включената информация е представена по начин, който позволява на крайния потребител да установи своевременно корелации между различните набори от данни. В рамките на този проект успешно предоставихме разнообразни диаграми, разделени по региони и видове метрики, подробни визуализации на географския обхват, разработка на пиковете на съдържанието и прецизно обобщение на вирусни заглавия.

Резултатите

Гарантиране на допълнителна стойност за други заинтересовани страни

Гарантиране на допълнителна стойност за други заинтересовани страни

Набелязване на продаваеми истории и доминиращи тенденции

Набелязване на продаваеми истории и доминиращи тенденции

Оптимизиране на различни функции за управление на кампании

Оптимизиране на различни функции за управление на кампании

Разработване на ефективна стратегия за цифровите канали

Разработване на ефективна стратегия за цифровите канали