Компания

Сенсика е компания за медиен мониторинг, която по уникален начин съчетава възможностите на мощен AI-софтуер с опита на висококвалифициран екип от анализатори. Крайната ни цел е да превърнем медийното съдържание от различни източници в бързо и надеждно знание и да дадем възможност на клиентите ни да правят информирани решения. В днешната среда, преизпълнена с всякакви данни, ние извличаме и доставяме нужното знание.

Sensika Technologies

Нашата История

Сенсика е създадена през 2012 г. в София, България, от група вдъхновени предприемачи, целящи да революционализират индустрията за медиен мониторинг и анализ. Виждайки нарастващата нужда на бизнеси, агенции и публичен сектор от извличане на надеждна информация в реално време, те създават уникално решение за 360° медиен мониторинг, съчетаващо възможностите на мощен AI-софтуер с аналитичните способности на човешкия интелект.

Оттогава насам Сенсика постепенно се превръща в една от водещите компании в тази област с присъствие в София, Рияд, Дубай и Берлин. Най-ценното предимство на Сенсика си остава дълбоко вкоренения визионерски дух, философията „няма нищо невъзможно“, фактори водещи до постоянен технологичен напредък, което ни позволява непрекъснато да отваряме нови хоризонти и възможности.

В своето развитие Сенсика винаги се е стремяла да насърчава смелостта, любознателността и синергичната работа в екип в своите служители – ценности, поставени в сърцето на корпоративната култура на Сенсика. През годините, Сенсика се развива и расте, като винаги се стреми да бъде най-добра в доставянето на бързи и качествени анализи от данни в медиите, като по този начин дава възможност на своите клиенти да вземат правилни решения и да навигират успешно дейността на организацията им.

Нашият Управленски Екип

Константин Христов
Константин Христов

Съизпълнителен Директор и Управляващ Партньор

Васил Величков
Васил Величков

Съизпълнителен Директор, Главен Технически Директор и Управляващ Партньор

Ненков Иванов
Ненков Иванов

CSA и Управляващ Партньор

Александър Кънчев
Александър Кънчев

CDIO и Управляващ Партньор

Иван Петков
Иван Петков

Ръководител на отдел Анализи

Мартин Стаменов
Мартин Стаменов

Ръководител на отдел Изкуствен Интелект

Деница Кирилова
Деница Кирилова

Ръководител на отдел Техническа Поддръжка

Драгомир Караколев
Драгомир Караколев

Ръководител на отдел Операции