За компанията

Сенсика е компания за медиен мониторинг, която по уникален начин съчетава възможностите на мощен AI-софтуер с опита на висококвалифициран екип от анализатори.

Крайната ни цел е да превърнем медийното съдържание от различни източници в бързо и надеждно знание и да дадем възможност на клиентите ни да правят информирани решения.

В днешната среда, преизпълнена с всякакви данни, ние извличаме и доставяме нужното знание.

Sensika Technologies
Стойностите на Сенсика

Стойностите на компанията

Ние сме смели и синергичен екип, воден от желанието да предоставяме възможности на индивиди и организации чрез изчерпателна информация, която да помогне за вземането на информирани решения.

Обединеност

Споделяме информацията открито и проактивно, за да използваме силите и експертизата на различните членове на нашия екип.

Смелост

Безстрашно приемаме различните предизвикателства на нашите клиенти и поемаме разумни рискове, за да отговорим ефективно на техните нужди.

Старателност

Обръщаме внимание на детайлите и целенасочено влагаме допълнителни усилия, за да гарантираме качеството на нашата работа.

Любознателност

Поддържаме ума си отворен и избягваме утвърдените начини. Предизвикваме предположенията и търсим иновативни решения.

Отговорност

Всеки член на нашият екип извършва висококачествена работа, насърчавайки възможността да се разчита на индивидуалните приноси на всеки.

Сръчност

Отговаряйки бързо на променящите се изисквания, ние учим постоянно и осигуряваме бързи реакции на вътрешни и външни изисквания.

Нашата история

Сенсика е създадена през 2012 г. в София, България, от група вдъхновени предприемачи, целящи да революционализират индустрията за медиен мониторинг и анализ. Виждайки нарастващата нужда на бизнеси, агенции и публичен сектор от извличане на надеждна информация в реално време, те създават уникално решение за 360° медиен мониторинг, съчетаващо възможностите на мощен AI-софтуер с аналитичните способности на човешкия интелект.

Днес Сенсика се откроява като една от най-обещаващите компании в тази област, с присъствие в София, Рияд, Дубай и Берлин. Най-ценното предимство на Сенсика е дълбоко вкоренения визионерски дух и философията “няма нищо невъзможно” – фактори, водещи до постоянен технологичен напредък, което позволява непрекъснато откриване на нови хоризонти и възможности.

Сенсика винаги се е стремяла да насърчава смелостта, любознателността и обединената работа в екип на своите служители – ценности, залегнали в сърцето на корпоративната ни култура. През годините, Сенсика се развива и расте, като винаги се стреми да бъде най-добра в доставянето на бързи и качествени анализи от данни в медиите, като по този начин дава възможност на своите клиенти да вземат правилни решения и да навигират успешно дейността на организацията си.

Управленски екип

Константин Христов
Константин Христов

Съосновател, изпълнителен директор и управляващ партньор

Васил Величков
Васил Величков

Съосновател, технически директор и управляващ партньор

Ненко Иванов
Ненко Иванов

Съосновател, CSA и управляващ партньор

Александър Кънчев
Александър Кънчев

Съосновател, CDIO и управляващ партньор

Иван Петков
Иван Петков

Ръководител на аналитичен отдел

Мартин Стаменов
Мартин Стаменов

Ръководител на отдел изкуствен интелект

Деница Кирилова
Деница Кирилова

Ръководител на отдел поддръжка