Области на Употреба

Широкият спектър от сфери на приложение превръща Sensika в незаменим инструмент за предприятия, публичния сектор, както и комуникационни, и маркетинг агенции. Sensika позволява ефикасно наблюдение, анализиране и кратко време за реакция на медийното съдържание. Всеобхватно покритие предоставя на организацията 360-градусов поглед върху медийно ѝ присъствие, позволявайки информирано вземане на решения.

Заявете Демо
Media monitoring use cases
Тренд Анализи

Тренд Анализи

More about Тренд Анализи
Мониторинг на Теми

Мониторинг на Теми

More about Мониторинг на Теми
Анализ на Конкуренти

Анализ на Конкуренти

More about Анализ на Конкуренти
Пазарни Проучвания

Пазарни Проучвания

More about Пазарни Проучвания
Геополитически Анализи

Геополитически Анализи

More about Геополитически Анализи
Система за Ранно Предупреждение

Система за Ранно Предупреждение

More about Система за Ранно Предупреждение
Управление на Kризи

Управление на Kризи

More about Управление на Kризи
Управление на Репутация

Управление на Репутация

More about Управление на Репутация