Анализ на Конкуренти

Сенсика е потенциално най-надеждният източник на информация относно вашите конкуренти, възприятието на техните продукти и услуги, нивото на тяхната репутация.

Заявете Демо
Competitive intelligence
Metadata filters & widgets

Филтри

Сенсика извлича над 80 типа мета данни, които автоматично трансформира в критерии за филтриране на съдържанието, Това позволява много прецизен бенчмаркинг спрямо конкуренцията по всички важни точки – бранд, продукти, аудитории и тн.

Media monitoring insights

AI Модели за Извличане на Обекти

Моделите за извличане на обекти са в състояние да открият споменавания на продукти, хора, организации, компании и други видове обекти на множество езици. Това значително подобрява бенчмарк анализа спрямо конкурентите.

Face recognition

Разпознаване на Лица

Търсете за хора, които не са изрично споменати в текста на материалите. AI алгоритмите на Сенсика за разпознаване на лица на публични фигури са водещи в индустрията.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в deep dive бенчмарк анализи спрямо конкуренти. Основна предпоставка за качествен анализ е дълбокото познаване на пазар и индустрия. Екипът на Сенсика разполага домейн експертиза в оснвните отрасли на българската икономика. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.