Геополитически Анализ

Организации в България с интереси на външни пазари ще намерят в Сенсика надежден инструмент за ежедневен мониторинг и анализ на политическата и икономическата ситуация в тези пазари.

Заявете Демо
Geopolitical media analysis
Custom-tailored filters

Дименсии

Пренесете анализа си на съвсем ново ниво, като създадете дименсии – персонализирани филтри с ключови думи и оператори от синтаксиса на Булевата логика. Използвайте ги, за да сегментирате темите си на важни под-теми. В допълнение, дименсиите се използват за пивотиране и/или филтриране на визуализациите в чартове за получаване на допълнителни познания.

Media stories

Откриване на Истории

Откривате и показвате дадена история в развитие. Групирате статии около една история, независимо от коя медия на българският или световен интернет са препубликувани. Сенсика предлага ефективен инструмент за свързване на статии история, независимо, че са публикувани на различни езици.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в deep dive анализи върху геополитически теми. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.