Геополитически анализ

Организации в България с интереси на външни пазари ще намерят в Сенсика надежден инструмент за ежедневен мониторинг и анализ на политическата и икономическата ситуация в тези пазари.

Заявете демо
Geopolitical analysis
Сентимент на Сенсика

Получаване на прозрения

Частен сектор
придобийте задълбочени познания за въздействието на геополитическите събития. Категоризирайте медийното съдържание по теми, подтеми, истории и местоположение, което позволява цялостен анализ. Разгърнете приложима информация, която води до въздействащи резултати.

Публичен сектор
Придобийте безценна информация за глобалната и регионалната динамика, която дава възможност за вземане на информирани политически решения и ефективно прилагане.

 

Заявете среща
Sensika calendar for historical data

Анализирайте исторически данни

Частен сектор
Оформете бъдещето с мъдростта на миналото. Открийте скрити прозрения и неоползотворени възможности чрез анализ на исторически данни. Навигирайте безпроблемно в променящата се геополитическа динамика. Вземайте уверени решения, които водят до траен успех.

Публичен сектор
Възползвайте се от богатството на историческите данни, за да постигнете прецизност, гъвкавост и несравнима ефективност. Вземайте решения, основани на доказателства, предвиждайте бъдещите нужди и разпределяйте ефективно ресурсите. Планирайте стратегически и разкрийте нови възможности за растеж и въздействие.

 

Заявете среща
Данни от Сенсика

Обхващайте всички медийни източници

Частен сектор
Открийте безценна глобална информация от различни източници. Улавяйте данни от новини, социални медии, блогове и др. Възползвайте се от интегрирания машинен превод за многоезичен анализ, разкривайки цялостно разбиране на постоянно променящата се геополитическа динамика.

Публичен сектор
Разширете обхвата и разбирането си с прозрения от различни източници. Възползвайте се от интегрирания машинен превод за многоезичен анализ. Учете се от различни аудитории по целия свят.

 

Заявете среща
Sensika Image

Използвайте анализ на настроенията

Частен сектор
Навлезте дълбоко в медийното съдържание, за да откриете суровите емоции и преобладаващите гледни точки около геополитическите теми. Въоръжете се с неповторими прозрения, които да послужат за вземането на всяко важно решение и да ви изведат начело на вашата индустрия.

Публичен сектор
Вземайте по-добри решения, като разбирате общественото мнение чрез анализ на настроенията. Оценявайте политиките и идентифицирайте областите на загриженост и удовлетвореност, за да подобрите разработването и прилагането им.

 

Заявете среща