Мониторинг на Темите

Сенсика осигурява всички ползи от качествения мониторинг по дадена тема – навременна и задълбочено познание относно сентимента на отразяване, прецизно измерване и остойностяване на разпространение и въздействие.

Заявете Демо
All-in-one media monitoring solution
Content media categorization

Категоризация

Използвайте ръчен тагинг на теми с висока прецизност. Сенсика предоставя инструментариум за категоризация на теми на множество нива.

Face recognition

Разпознаване на Лица

Търсете за хора, които не са изрично споменати в текста на материалите. AI алгоритмите на Сенсика за разпознаване на лица на публични фигури са водещи в индустрията.

Custom-tailored filters

Дименсии

Пренесете анализа си на съвсем ново ниво, като създадете дименсии – персонализирани филтри с ключови думи и оператори от синтаксиса на Булевата логика. Използвайте ги, за да сегментирате темите си на важни под-теми. В допълнение, дименсиите се използват за пивотиране и/или филтриране на визуализациите в чартове за получаване на допълнителни познания.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в deep dive анализи върху дадена тема. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.