Мониторинг на теми

Сенсика осигурява всички ползи от качествения мониторинг по дадена тема – навременна и задълбочено познание относно сентимента на отразяване, прецизно измерване и остойностяване на разпространение и въздействие.

Заявете демо
Topic Monitoring
Sensika market insights widgets

Открийте информация за пазара

Частен сектор
Постигнете устойчив растеж, като предоставите изключителна стойност на целевата си аудитория. Адаптирайте стратегиите си към предпочитанията на клиентите, продуктовите иновации и новите възможности.

Публичен сектор 
Управлявайте ефективни политики и инициативи с помощта на ценни пазарни прозрения. Оптимизирайте разпределението на ресурсите, отговаряйте на обществените промени и реализирайте значими резултати.

 

Заявете среща

Покрийте всички основи

Потопете се в медийния пейзаж с нашето цялостно отразяване. От новинарски статии до публикации в социалните медии, блогове и други – получете 360-градусов поглед върху разговорите по избраните от вас теми.

 

Заявете среща

Проследявайте лидерите на мнение

Частен сектор
Следете за влиятелни личности в бранша, лидери на мнение и ключови фигури, които обсъждат интересуващата ви тема. Използвайте техния опит, за да повишите авторитета на марката си и присъствието си в бранша.

Публичен сектор
Получете експертни гледни точки и провокиращи мисълта прозрения от лидери в бранша. Разширете мрежата си, получете стратегически насоки и разкрийте нови възможности за растеж и успех.

 

Заявете среща

Вземане на решения на базата на данни

Получете точна информация, която да подпомогне вземането на решения. Подкрепете целенасочените стратегии, оптимизирайте маркетинговите усилия и постигнете измерим бизнес растеж.

 

Заявете среща