Пазарни проучвания

Сенсика е сред платформите, разполагащи с най-много данни от българските онлйн медии и социални мрежи на български език, с архив от 10 години. Това е продпоставка за пазарни анализи с най-високо качество.

Заявете демо
Market research intelligence

Събирайте изчерпателни данни

Частен сектор
Навигирайте лесно в медийния пейзаж. Открийте информация от новинарски статии, публикации в социалните медии, блогове и други, за да получите пълна представа за разговора по избраните от вас теми.

Публичен сектор
Разработете цялостно разбиране за обществените нагласи, ангажираността на гражданите и нововъзникващите тенденции. Съберете прозрения от нови статии, публикации в социалните медии, блогове и др. Дайте възможност за вземане на по-добри решения, целенасочена комуникация и проактивен отговор на обществените проблеми.

 

Заявете среща

Използвайте анализи базирани на данни

Частен сектор
Открийте пазарните съкровища. Използвайте усъвършенствани анализи, анализ на нагласите, идентифициране на тенденции и сравнителен анализ на конкуренцията, за да откриете безценни прозрения, които насърчават успеха. Разкрийте тайните на растежа и се превърнете в лидер в бранша с непоколебима увереност.

Публичен сектор
Разпалвайте положителна обществена промяна с помощта на приложими данни. Разкрийте жизненоважни прозрения за поведението на потребителите, техните предпочитания и нововъзникващи тенденции. Дайте възможност за вземане на информирани решения и постигнете значимо въздействие.

 

Заявете среща
Данни за аудиторията от Сенсика

Действайте въз основа на прозренията

Частен сектор
Постигнете целенасочено разбиране на аудиторията, анализирайте конкурентния пейзаж, оптимизирайте продуктите и услугите, проучете възможностите за разширяване на пазара и измерете възвръщаемостта на инвестициите с помощта на практични прозрения. Вземайте информирани решения, изпреварвайте конкуренцията и стимулирайте растежа на бизнеса с помощта на ценни познания в областта на пазарните проучвания.

Публичен сектор
Засилете влиянието си с познания за аудиторията, пазарни анализи и подкрепени с изследвания прозрения. Вземайте стратегически решения, които водят до въздействащи резултати.

 

Заявете среща
Data Analysis

Непрекъснато наблюдение в реално време

Частен сектор
Изпреварвайте кривата с прозрения в реално време, които ви позволяват да предвиждате и бързо да се адаптирате към променящите се условия.

Публичен сектор
Бъдете водещи с навременни прозрения, които ви дават възможност да предвиждате и да реагирате на променящите се сценарии. Ориентирайте се в предизвикателствата в областта, която ви интересува, и се възползвайте от възможностите.

 

Заявете среща