Пазарни Проучвания

Сенсика е сред платформите, разполагащи с най-много данни от българските онлйн медии и социални мрежи на български език, с архив от 10 години. Това е продпоставка за пазарни анализи с най-високо качество.

Заявете Демо
Market research intelligence
Media monitoring insights

AI Модели за Извличане на Обекти

Моделите за извличане на обекти са в състояние да открият споменавания на продукти, хора, организации, компании и други видове обектив на множество езици. Това спомага задълбоченото изследване на нагласи на потребители спрямо избрани продукти и услуги.

Metadata filters & widgets

Филтри

Сенсика извлича над 80 типа мета данни, които автоматично трансформира в критерии за филтриране на съдържанието, Това позволява задълбочен анализ в избран контекст – бранд, продукти, аудитории и тн.

Custom-tailored filters

Дименсии

Пренесете анализа си на съвсем ново ниво, като създадете дименсии – персонализирани филтри с ключови думи и оператори от синтаксиса на Булевата логика. Използвайте ги, за да сегментирате темите си на важни под-теми. В допълнение, дименсиите се използват за пивотиране и/или филтриране на визуализациите в чартове за получаване на допълнителни познания.

Face recognition

Разпознаване на Лица

Търсете за хора, които не са изрично споменати в текста на материалите. AI алгоритмите на Сенсика за разпознаване на лица на публични фигури са водещи в индустрията.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в deep dive анализи върху дадена тема. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.