Система за Ранно Предупреждение

Автоматично откриване на критични събития или промени в тенденциите, които потенциално могат да се превърнат в кризисни ситуации. Уверете се, че екипът ви разполага с достатъчно време и контекст за бързи реакции, за да предотврати извънредни ситуации.

Заявете Демо
Crisis warning
Real time alerts

Спешни Уведомления/ Alerts

Сенсика работи 24/7 във вашия бекграунд, грижейки се да получи и обработи всички сигнали със значене за вашата организация. При наличие на постоянни инструкции за критични събития, системата изпраща моментално имейли към инбокса или push нотификации към мобилното приложение за появата на важен сигнал или значителна промяна на тренд, която изисква внимание.

Media monitoring tool

Дашборди

Дашбордите в Сенсика улесняват бързото възприятие на, често, сложни ситуации. Те са изключително инструментални в началната фаза на процеса по ранно известяване, защото съдействат за взимане на бързи решения.

Media monitoring mobile app

Мобилно Приложение

Мобилното приложение на Сенсика е основен елемент от системата за ранно известяване, защото дава възможност за получаване на спешни уведомления по всяко време и на всяко място.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в извършването на бързи deep dive анализи при възникнала криза. Основна предпоставка за ефективна реакция при криза е способността за бърза мобилизация. Екипът на Сенсика разполага с изключително богат опит в справянето с кризи – в България и по света. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.