Тренд анализи

Сенсика разполага с огромен архив от данни от 10 години. Това е продпоставка за възможно най-качествени тренд анализи, чрез които да намерите отговори относно настоящето и да предвидите по-ефективно бъдещето.

Заявете демо
Trend analysis
Сенсика Изображение

Предвиждане на тенденциите

Частен сектор
Проследяване на новите тенденции в реално време, което ви позволява да коригирате стратегиите, продуктите и услугите си, за да отговорите на променящите се нужди и желания на потребителите.

Публичен сектор 
Разберете тенденциите в обществените настроения и опасения. Разработвайте и прилагайте политики/инициативи, които отговарят по-добре на нуждите на обществото.

 

Заявете среща
Сенсика Изображение

Подобряване на продуктите и услугите

Частен сектор
Разбиране на тенденциите и предпочитанията на потребителите за ефективно проектиране на продукти/услуги и непрекъснат растеж.

Публичен сектор
Идентифицирайте тенденциите, за да получите ценна информация за това колко ефективни са обществените услуги и да подчертаете потенциалните области за подобрение.

 

Заявете среща
Сенсика сентимент

Намаляване на риска

Частен сектор
Улеснете откриването на потенциални заплахи за вашата репутация, продукт или цялостна пазарна позиция. Това включва появяващи се негативни настроения, критики или възможни PR кризи.

Публичен сектор
Дайте възможност за проактивен подход за решаване на проблеми, произтичащи от обществени кризи или опасения.

 

Заявете среща
Woman engaging on social media using mobile

Увеличете ангажираността

Частен сектор
Подобрете ангажираността на клиентите си и усъвършенствайте маркетинговите си стратегии, като придобиете задълбочена представа за поведението и нагласите на клиентите чрез медийните тенденции. Разкрийте ценни знания, за да се адаптирате и да се свържете с аудиторията си по-ефективно.

Публичен сектор 
Подобрете ангажираността на публичния сектор, като се информирате за тенденциите в медиите. Комуникирайте ефективно с гражданите по въпроси от голямо обществено значение, като насърчавате смислен диалог и връзка.

 

Заявете среща