Управление на репутация

Сенсика разполага с един от най-прецизните AI  алгоритми за класификация на сентимент, което е предпоставка за ефективен мониторинг и мениджмънт на всички критични компоненти, които формират репутацията на една компания, политическа партия и ли държавна агенция.

Заявете демо
Reputation management
Сенсика сентимент

Защитете своя имидж

Частен сектор
Наблюдавайте медийните канали, за да идентифицирате и да се справите навреме с негативни споменавания, слухове или дезинформация, които биха могли да навредят на репутацията ви. Изградете доверие към бранд, компания и мениджмънт, като подкрепяте репутацията си с ефикасна комуникация, базирана на медийни данни относно разпространението на вашите послания и ефекта от тях.

Публичен сектор
Поддържайте общественото доверие и увереност, като сте наясно със сентимента на публичните настроения, опасения и мнения, изразени през всички влиятелни медийни канали и социални мрежи. Адресирайте обществеността ефективно – реагирайте навреме на критични сигнали и изпращайте най-адекватните послания до правилните обществени групи.

Заявете среща
Сенсика сентимент

Управление на кризи

Частен сектор
Откриване и управление на потенциални кризи, преди цената от закъсняла реакция да е станала неприемливо висока. Мониторирайте онлайн медии, социални мрежи, тв, радио и принт за всякакви сигнали, които може да са от значение за корпоративния имидж.

Публичен сектор
Действайте бързо, за да защитите своя имидж пред обществото и да сведете до минимум пораженията от ПР кризи. Не оставяйте информационен вакуум като поддържате гражданите информирани. Споделяйте акуратна информация, базирана на точно и навременно разбиране на всяка ситуация. Само така ще предотвратите паника, решите ефикасно проблеми и изградите обществено доверие.

Заявете среща
Сенсика AI

Ангажирайте аудиторията си

Частен сектор
Анализирайте очакванията и обратната връзка от настоящи, бъдещи и бивши клиенти, за да създадете персонализирани, таргетирани комуникационни стратегии, които стимулират значимо участие от страна на целевите аудитории.

Публичен сектор
Разкрийте предпочитанията, интересите и нуждите на целеви обществени групи за таргетирана комуникация с висока стойност.

Заявете среща
Сенсика Изображение

Подсилете идентичността си

Частен сектор
Подхранване на лоялността и разпознаваемостта на бранда чрез последователни послания, базирани на мониотирнг в реално време и ефективен бенчмаркинг спрямо достатъчно дълги минали периоди. Съгласуване на брандовите послания – сега спрямо минало, в множество контактни точки с целевите аудитории. Това укрепва доверието и засилв идентичността на бранда.

Публичен сектор
Насърчавана не общественото доверие и лоялност чрез последователни послания по различни канали, базирани на ефективен мониторинг на въздействие на послания. Засилване на разпознаваемостта и затвърдяване на репутацията на организацията.

Заявете среща