Управление на Репутация

Сенсика разполага с един от най-прецизните AI  алгоритми за класификация на сентимент, което е предпоставка за ефективен мониторинг и мениджмънт на всички критични компоненти, които формират репутацията на една компания, политическа партия и ли държавна агенция.

Заявете Демо
Brand monitoring
Media monitoring insights

AI Модели за Извличане на Обекти

Моделите за извличане на обекти са в състояние да открият споменавания на компания, бранд, представители на мениджмънта на множество езици. Това значително подобрява обратната връзка относно възприятието на целевите аудитории спрямо тези основни фактори на бизнеса.

Metadata filters & widgets

Филтри

Сенсика извлича над 80 типа мета данни, които автоматично трансформира в критерии за филтриране на съдържанието. Това позволява много прецизен анализ на всички аспекти, които формират репутацията на една организация.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в deep dive репутационни анализи. Основна предпоставка за качествен анализ е дълбокото познаване на пазар и индустрия. Екипът на Сенсика разполага домейн експертиза в областта на основните отрасли на българската икономика. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.

Media monitoring reports

Лесно Отчитане

Опростете процеса на отчитане, като използвате нашите автоматизирани функции и напълно персонализирани шаблони.

Персонализирани Шаблони

Персонализирани Шаблони

Направете избор на шаблони, така че да можете да експортирате резултатите си в изцяло персонализирани оформления и цветови схеми в зависимост от нуждите си.

Формат на Доставката

Формат на Доставката

Можете да избирате между форматите Word, CSV или HTML за своите резултати.

Лесен Експорт

Лесен Експорт

Експортирайте отчетите си за по-малко от 5 секунди благодарение на високото ниво на автоматизация, което поддържаме.