Управление на кризи

Сенсика е изключително ефикасен инструмент за справяне с комуникационни и репутационни кризи.

Системата събира и обработва информация в реално време от всички медийни канали в България. С това позволява на всеки екип да заеме ефикасна “кръгова отбрана” и да има адекватни действия в ситуция на криза.

Заявете демо
Risk and crisis management

Научете първи

Частен сектор
Забелязвайте необичайни дейности, когато се случват. Изпращайте незабавни известия до ключови заинтересовани страни за бърза реакция и ефективно справяне с кризи.

Публичен сектор
Откривайте аномалии в реално време. Изпращайте незабавни предупреждения до съответните органи за бързи действия и ефективно управление на критични ситуации.

 

Заявете среща

Намаляване на въздействието

Частен сектор
Оценяване на въздействието чрез задълбочен медиен мониторинг и онлайн анализ, което дава възможност за предприемане на проактивни мерки за намаляване на вредите. Навигирайте в бурни води и излезте по-силни от всякога.

Публичен сектор
Оценете влиянието с помощта на цялостен медиен мониторинг и онлайн анализ, което дава възможност за проактивни мерки за намаляване на щетите. Навигирайте в предизвикателни обстоятелства и излезте устойчиви.

 

Заявете среща
Sensika Platform View

Реагирайте навреме

Частен сектор
Възползвайте се от нововъзникващите проблеми с непоколебима увереност, тъй като сигналите разпалват действия. Организирайте безпроблемно управление на кризи и побеждавайте с опит и устойчивост.

Публичен сектор
Изправяйте се срещу възникващите предизвикателства с увереност, предизвикана от навременни сигнали. Изпълнявайте управлението на кризи с прецизност, като излизате победители благодарение на устойчивостта и опитното майсторство.

 

Заявете среща

Защитавайте самоличността си

Частен сектор
Издигнете се над бурята с въздействащи комуникационни стратегии, които защитават репутацията на марката по време на несигурност.

Публичен сектор
Просперирайте в условията на несигурност с мощни комуникационни техники, които защитават и засилват репутацията ви, вдъхвайки увереност и доверие.

 

Заявете среща