Управление на Кризи

Сенсика е изключително ефикасен инструмент за справяне с комуникационни и репутационни кризи. Системата събира и обработва информация в реално време от всички медийни канали в България. С това позволява на всеки екип да заеме ефикасна „кръгова отбрана“ и да има адекватни действия в ситуция на криза.

Заявете Демо
Risk and crisis management
Media monitoring tool

Дашборди

Дашбордите в Сенсика улесняват бързото възприятие на, често, сложни ситуации. Те са изключително инструментални в началната фаза на процеса по ранно известяване и реакция при криза, защото съдействат за взимане на бързи решения.

Media monitoring mobile app

Мобилно Приложение

Мобилното приложение на Сенсика е основен елемент от системата за реакция при криза, защото дава възможност за получаване на спешни уведомления по всяко време и на всяко място, до успешното справяне с кризата.

 

Real time alerts

Спешни Уведомления/ Alerts

Сенсика работи 24/7 във вашия бекграунд, грижейки се да получи и обработи всички сигнали със значене за вашата организация. При наличие на постоянни инструкции за критични събития, системата изпраща моментално имейли към инбокса или push нотификации към мобилното приложение за появата на важен сигнал или значителна промяна на тренд, която изисква внимание.

Professional media monitoring services

Аналитични Услуги

Нашите домейн експерти са вещи в извършването на бързи deep dive анализи при възникнала криза. Основна предпоставка за ефективна реакция при криза е способността за бърза мобилизация. Екипът на Сенсика разполага с изключително богат опит в справянето с кризи – в България и по света. Възползвайте се от техните умения в рамките на ад-хок, краткосрочни или дългосрочни проекти.