Платформа

Сенсика (SaaS) е многофункционално софтуерно решение, проектирано и създадено специално да осигури глобален и национален 360° медиен мониторинг и анализ в реално време във всички медийни канали – интернет страници, блогове, форуми, социални мрежи, радио, ТВ и печатни медии.

Крайният потребител е надеждно оборудван за мониторинг на репутацията и теми от висок интерес, ранно откриване на кризи, профилиране на дискусии в социални мрежи, анализ на трендове, геополитически анализ и много други.

Заявете демо
Media monitoring solution

Данни

Достъп. Търсене. Съдържание. Визуализации на данни.

Media monitoring tool
Real time alerts
Media monitoring mobile app
Integrated Goolge translate

Инструменти за анализи

Мощен инструментариум за филтириране на съдържание, сечения, атрибуция, извличане на ценни познания и заключения.

AI модели

AI модели

Използвайте нашите класификации и категоризации направени с помощта на AI модели, за да филтрирате или визуализирате ключовите показатели, получени от тях, в диаграми. Данните се категоризират с различни NLP модели за извличане на важни познания като език, сентимент, въздействие, потребителска ангажираност и много други.

Филтри на база мета данни

Филтри на база мета данни

Уловете същността на разговорите с показатели като потенциален обхват, изходна аудитория, местоположение, AVE, автор на съдържание и много други. Прилагайте филтрите на Сенсика и над 150+ вида графики, за да анализирате позицията си в постоянно нарастващия обем на медийния пейзаж.

Дименсии

Дименсии

Пренесете анализа си на съвсем ново ниво, като създадете дименсии – свои собствени филтри с ключови думи и оператори от синтаксиса на Булевата логика. Използвайте ги, за да извлечете главните под-теми на вашите основни теми. Използвайте дименсиите за пивотиране и филтриране на графиките за още по-прецизна персонализация на познанията.

Идентификация на лица

Идентификация на лица

Разширете вашето търсене и анализ отвъд писаният текст. Нашия изкуствен интелект за идентификация на лица ще ви помогне да измерите експозицията на ключови за вашата организация личности дори и без изрично споменаване чрез текст в съдържанието.

Допълнителни мощни инструменти за анализ

Екипирайте вашия анализаторски отдел с мощни инструменти за класификация и обогатяване на съдържанието.

Synopsys
Media stories
Content media categorization
Media monitoring reports

Въздействащ репортинг

Опростете процеса на репортинг, като използвате нашите автоматизирани функции и напълно персонализирани репортинг шаблони.

Персонализирани репортинг шаблони

Персонализирани репортинг шаблони

Направете избор на шаблони, така че да можете да експортирате резултатите си в изцяло персонализирани оформления и цветови схеми в зависимост от нуждите си.

Формат на репортите

Формат на репортите

Можете да избирате между форматите Word, CSV или HTML за своите резултати.

Генериране и дистрибуция

Генериране и дистрибуция

Експортирайте отчетите си ръчно или настройте програма за автоматично генериране и изпращане в зададен момент до получатели.