Покритие

Получавате съдържание в реално време от всички налични медийни канали по света – онлайн (уебсайтове, блогове и форуми), социални медии, радио и телевизия и печат, като се възползвате от огромния ни каталог с медийни източници или като създадете свой собствен списък с източници.

Заявете демо
Media monitoring tool

Медийни канали

Онлайн медии

Онлайн медии

Най-всеобхватният каталог с онлайн източници в България с над 8,000 уебстраници, блогове и форуми, които генерират над 145,000 публикации на ден. Глобалният каталог на Сенсика обхваща над 500,000. онлайн медии от повече от 200 държави на повече от 160 езика. Каталогът се обогатява автоматично всеки ден чрез автоматично откриване на нови популярни източници или по заявка на клиентите, когато трябва да се обхванат нишови и специализирани източници.

Социални медии

Социални медии

Търсите и анализирате мнения, коментари и дискусии в най-популярните социални мрежи и платформи в България – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram и Reddit.

ТВ и радио

ТВ и радио

Чрез Сенсика имате достъп до основните ТВ и радио станции в България. За потребители с глобални нужди, системата предоставя търсене в излъченото съдържание от над 40,000 броудкаст медии в Европа, САЩ, Русия, Турция и Близкия изток.

Печатни медии

Печатни медии

Нашето покритие в България включва 142 национални и регионални вестници и списания. Сенсика осигурява и покритие на принт медии в над 70 държави на Европа, САЩ, Русия, Турция и Близкия изток.

Language Coverage

Езици за мониторинг на медиите на Сенсика
Езици за мониторинг на медиите на Сенсика
Езици за мониторинг на медиите на Сенсика
Езици за мониторинг на медиите на Сенсика

Географско покритие

Сенсика покритие на онлайн и социални медии
Сенсика ТВ и Радио покритие
Сенсика покритие на онлайн и социални медии