Решения за Компании

Бързи и детайлни познания относно основните компоненти на безинеса – бранд, компания, продукти, услуги, клиенти, конкуренти.

Заявете Демо
Media monitoring for enterprises
All-in-one media monitoring tool

Всичко за Мониторинга

Сенсика предоставя 0ne-stop-shop решение за мониторинг на медиите, което съществено увеличава възможността на фронт офис отделите на една компания да вземат информирани решения, да следят и анализират за нововъзникващи тенденции, да управляват репутация на компанията и разбират настроенията на своите клиенти и заинтересовани страни в реално време.

Consumer intelligence

Познания за Киентски Нагласи

Останете актуални, като следите тенденциите, които се появяват на пазара. Позиционирайте вашите продукти по такъв начин, които точно резонира с възприятията на потребителите и ги впечатляват преди конкурентите.

Cost optimization

Оптимизиране на Разходите

Позволете на екипа си да се съсредоточи върху основните си задачи, като използвате нашия мощен инструмент за медиен мониторинг. Увеличете ефективността си и намалете до минимум разхищението на ресурси, като ни позволите да насочим екипа ви как да използва най-добре нашето решение.

Съответни Случаи на Употреба

Пазарни Проучвания

Пазарни Проучвания

Проучете пазара, преди да навлезете на него или когато вече сте част от играта – изслушайте клиентите си, за да разберете техните нужди, и опознайте конкурентите си. Укрепете решенията си с анализи, базирани на данни за тенденциите в индустрията.

More about Пазарни Проучвания
Анализ на Конкуренти

Анализ на Конкуренти

Сравнявайте се с лидерите в бранша, както на национално, така и на местно ниво, за да разберете по-добре собственото си пазарно позициониране, да прецизирате стратегията си и да идентифицирате потенциални пазарни пропуски преди всички останали.

More about Анализ на Конкуренти
Система за Ранно Предупреждение

Система за Ранно Предупреждение

Автоматично откриване на критични събития или промени в тенденциите, които потенциално могат да се превърнат в кризисни ситуации. Уверете се, че екипът ви разполага с достатъчно време и контекст за бързи реакции, за да предотврати извънредни ситуации.

More about Система за Ранно Предупреждение