Решения за компании

Дайте възможност на предприятието си с цялостна платформа, която премахва догадките и предоставя единен източник на истина за маркетинг, PR, информация за продажбите и социални медии.

Бъдете напред, вземайте информирани решения и постигайте изключителни резултати.

Заявете демо
Consumer intelligence

Разберете аудиторията си

Издигнете марката си до нови висоти с мощните прозрения на Сенсика. Наблюдавайте и разбирайте тенденциите, предпочитанията на клиентите, поведението им и др.

Адаптирайте маркетинговите стратегии, използвайте нови възможности, измервайте ефикасността на кампаниите и обогатявайте ангажираността и удовлетвореността на клиентите. Увеличете максимално потенциала на марката си чрез успех, основан на данни.

 

Заявете среща
Sensika Executive Report

Преустройство на отчетността за ръководителите

Оптимизирайте процеса на отчитане с автоматизираното и ad hoc генериране на отчети на Сенсика. Получете достъп до точна и навременна информация за вземане на решения, основани на данни, и за конкурентно предимство.

Безпроблемно информирайте заинтересованите страни, като същевременно пестите ценно време и ресурси.

 

Заявете среща
Cost optimization

Минимизиране на разходите

Консолидирайте технологичния си пакет за по-добра ефективност на разходите с платформата “всичко в едно” на Сенсика, обхващаща PR, социални медии и потребителски прозрения.

Опростете обучението и намалете разходите за лицензиране, без да правите компромис с функционалността или производителността. Поемете отговорност за бюджета си и постигнете изключителни корпоративни резултати.

 

Заявете среща
Sensika Dashboard View

Сътрудничество безпроблемно

Персонализирайте работните потоци и таблата за управление, за да се съсредоточите върху задачите и да насърчите сплотената работа в екип за постигане на целите на вашето предприятие.

Оптимизирайте работните потоци и увеличете производителността, като насърчавате безпроблемното сътрудничество дори между отделите.

 

Заявете среща