Решения за компании

Дайте възможност на предприятието си с цялостна платформа, която премахва догадките и предоставя единен източник на истина за маркетинг, PR, информация за продажбите и социални медии.

Бъдете напред, вземайте информирани решения и постигайте изключителни резултати.

Заявете демо
Enterprises media monitoring solution
Consumer intelligence

Разберете аудиторията си

Издигнете марката си до нови висоти с мощните прозрения на Сенсика. Наблюдавайте и разбирайте тенденциите, предпочитанията на клиентите, поведението им и др.

Адаптирайте маркетинговите стратегии, използвайте нови възможности, измервайте ефикасността на кампаниите и обогатявайте ангажираността и удовлетвореността на клиентите. Увеличете максимално потенциала на марката си чрез успех, основан на данни.

 

Заявете среща
Сенсика изображение

Преустройство на отчетността за ръководителите

Оптимизирайте процеса на отчитане с автоматизираното и ad hoc генериране на отчети на Сенсика. Получете достъп до точна и навременна информация за вземане на решения, основани на данни, и за конкурентно предимство.

Безпроблемно информирайте заинтересованите страни, като същевременно пестите ценно време и ресурси.

 

Заявете среща
Сенсика изображение

Минимизиране на разходите

Консолидирайте технологичния си пакет за по-добра ефективност на разходите с платформата “всичко в едно” на Сенсика, обхващаща PR, социални медии и потребителски прозрения.

Опростете обучението и намалете разходите за лицензиране, без да правите компромис с функционалността или производителността. Поемете отговорност за бюджета си и постигнете изключителни корпоративни резултати.

 

Заявете среща
Сенсика изображение

Сътрудничество безпроблемно

Персонализирайте работните потоци и таблата за управление, за да се съсредоточите върху задачите и да насърчите сплотената работа в екип за постигане на целите на вашето предприятие.

Оптимизирайте работните потоци и увеличете производителността, като насърчавате безпроблемното сътрудничество дори между отделите.

 

Заявете среща
Пазарни проучвания

Пазарни проучвания

Проучвайте пазара, преди да навлезете на него или докато се конкурирате – слушайте клиентите си, за да разберете техните нужди, и се учете от конкурентите си. Вземайте решения, базирани на данни, с помощта на анализи на тенденциите в индустрията, което дава възможност за растеж и успех на вашата организация.

Повече за Пазарни проучвания
Анализ на конкуренти

Анализ на конкуренти

Сравнете се с лидерите в бранша, както местни, така и чуждестранни, за да получите информация за пазарното си позициониране. Уточнете стратегиите си и идентифицирайте потенциалните пропуски преди конкуренцията, като си осигурите проактивен подход към успеха.

Повече за Анализ на конкуренти
Система за ранно сигнализиране

Система за ранно сигнализиране

Незабавно откривайте критични споменавания, събития или промени в тенденциите, които могат да прераснат в кризисни ситуации. Осигурете на екипа си достатъчно време и контекст за бързи реакции, като ефективно предотвратявате извънредни ситуации и защитавате репутацията си.

Повече за Система за ранно сигнализиране