CSR програма

За нас корпоративната социална отговорност не е клише. В Сенсика искрено вярваме, че правенето на бизнес включва и допринасяне към обществото. Още през 2021 г. стартирахме нашата CSR програма, наречена “S.E.N.S” (Supporting and Empowering the Non-Profit Sector – Подкрепа и засилване на нестопанския сектор). Програмата ни позволява да допринасяме и подкрепяме работата на някои от най-активните организации с нестопанска цел, които работят за нашето по-добро бъдеще.

За повече информация относно общественото въздействие на нашата програма за корпоративна социална отговорност, моля, следете новините в разделите Публикации на партньорите и CSR на нашия блог.

CSR Program - Media monitoring

Партньори

CSR Program - Center for the Study of Democracy CSR Program - Anticorruption Fund HABITAT FOR HUMANITY LOGO Bulgarian Fund for Women and Sensika begin a CSR partnership Fact Check Bulgaria - A CSR beneficiary of Sensika's corporate social responsibility programm HSSF - A beneficiary under Sensika's corporate social responsibility program for supporting the non-profit sector CSR Program - Time Heroes Hackathon Partner Logo - INSAIT Alternatives & Analyses NGO organization Plant for the Planet Logo